ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ พงค์เทพ ประชุมแก้มใส

อ พงค์เทพ ประชุมแก้มใส

วัน พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 - ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.

สถานที่ กรุงเทพฯ

โดย syuwari เมื่อ 18 พ.ค. 60 09:14 น.