ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ ทีม ศวสต.จองประชุมบอร์ด ศวสต.

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ ทีม ศวสต.จองประชุมบอร์ด ศวสต.

วัน จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 - อังคาร 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย phen sukmag เมื่อ 17 พ.ค. 60 14:52 น.