ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

ฟังการการชี้แจง ทุนวารสารด้านสังคมศาสตร์ของ วช

ฟังการการชี้แจง ทุนวารสารด้านสังคมศาสตร์ของ วช

วัน พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โดย sophie_nima เมื่อ 5 เม.ย. 60 16:13 น.