ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

อ.ซอฟียะห์ แหม่ม ติดตามงานปัจจัยเสี่ยงเขต 12

อ.ซอฟียะห์ แหม่ม ติดตามงานปัจจัยเสี่ยงเขต 12

วัน ศุกร์ 25 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ ติดตามงานปัจจัยเสี่ยง เขต 12 ชั้น 14 สจรส.

โดย sophie_nima เมื่อ 23 ม.ค. 62 09:53 น.