ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

ฮามีด๊ะลงติดตามงาน ม.วลัยลักษณ์

ฮามีด๊ะลงติดตามงาน ม.วลัยลักษณ์

วัน ศุกร์ 25 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ ม.วลัยลักษณ์

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 23 ม.ค. 62 09:45 น.