ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

อ.ซอฟียะห์ประชุมคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

อ.ซอฟียะห์ประชุมคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

วัน จันทร์ 14 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ คณะแพทยศาสตร์ มอ.

โดย sophie_nima เมื่อ 14 ม.ค. 62 14:59 น.