ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

อ.ซอ สิริมนต์ ประชุมติดตามงานปัจจัยเสี่ยงภาคใต้บน

อ.ซอ สิริมนต์ ประชุมติดตามงานปัจจัยเสี่ยงภาคใต้บน

วัน พุธ 30 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ รร.นิภา สุราษฎร์ธานี

สิริมนต์ เข้าร่วมด้วย

โดย sirimon เมื่อ 14 ม.ค. 62 13:44 น.