ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

สำนักวิจัย จองห้อง 1401

สำนักวิจัย จองห้อง 1401

วัน จันทร์ 21 มกราคม 2562 - ศุกร์ 25 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น.

สถานที่ สจรส.มอ.ชั้น 14

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 9 ม.ค. 62 13:46 น.