ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต นัด อ.จูน อ.โอ ปีใหม่ เอ็กซ์ เภสัชฯ คุยเศรษฐศาสตร์ PA

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต นัด อ.จูน อ.โอ ปีใหม่ เอ็กซ์ เภสัชฯ คุยเศรษฐศาสตร์ PA

วัน จันทร์ 14 มกราคม 2562 เวลา 15:00 - 16:30 น.

สถานที่ สจรส ชั้น 10

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 9 ม.ค. 62 11:27 น.