ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2562 (ใช้รถ H1)

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2562 (ใช้รถ H1)

วัน พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 15:00 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 7 ม.ค. 62 10:21 น.