ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

รองนพ.สสจ.นราธิวาส นัดคุย อ.ซอ

รองนพ.สสจ.นราธิวาส นัดคุย อ.ซอ

วัน พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ สปสช.เขต 12 สงขลา

คุณอุ้ม สปสช. เขต 12 ผู้ประสาน

โดย sirimon เมื่อ 2 ม.ค. 62 13:59 น.