ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

จองห้อง 1402 อบรมโปรแกรม ThaiGrowth ให้กับโรงเรียน 80 แห่ง

จองห้อง 1402 อบรมโปรแกรม ThaiGrowth ให้กับโรงเรียน 80 แห่ง

วัน อังคาร 22 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ ห้อง 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

โดย wanna เมื่อ 28 ธ.ค. 61 13:12 น.