ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

อ.ทุกท่าน, อ.ซอฟียะห์-สอนสัมมนา (นำเสนอ)

อ.ทุกท่าน, อ.ซอฟียะห์-สอนสัมมนา (นำเสนอ)

วัน อาทิตย์ 27 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ 1405

โดย sim เมื่อ 26 ธ.ค. 61 15:44 น.