ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

อ.พงค์เทพ/อ.เพ็ญ ประชุมการแพทยพหุวัฒนธรรม ที่พัทลุง

อ.พงค์เทพ/อ.เพ็ญ ประชุมการแพทยพหุวัฒนธรรม ที่พัทลุง

วัน อังคาร 15 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 20 ธ.ค. 61 10:10 น.