ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

อ.พงค์เทพ, อ.กุลทัต สอน HSM นักศึกษา

อ.พงค์เทพ, อ.กุลทัต สอน HSM นักศึกษา

วัน อาทิตย์ 13 มกราคม 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่ 1405 สจรส.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 17 ธ.ค. 61 17:04 น.