ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต รายงานความก้าวหน้า proposal โครงการกองทุนตำบลฯ (รพสต. 77 จังหวัด / PA)

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต รายงานความก้าวหน้า proposal โครงการกองทุนตำบลฯ (รพสต. 77 จังหวัด / PA)

วัน พุธ 30 มกราคม 2562 เวลา 13:30 - 16:00 น.

สถานที่ ห้อง 321 ที่ สสส.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 ธ.ค. 61 10:01 น.