ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

ห้อง 1401 อ.พงค์เทพ, อ.กุลทัต, นุ้ย-ประชุมแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ห้อง 1401 อ.พงค์เทพ, อ.กุลทัต, นุ้ย-ประชุมแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วัน จันทร์ 14 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 15:00 น.

สถานที่ ห้องประชุม 1401

โดย sim เมื่อ 4 ธ.ค. 61 17:42 น.