ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

อ.พงค์เทพ, สิม-ประชุมโมเดล RHIA

อ.พงค์เทพ, สิม-ประชุมโมเดล RHIA

วัน พุธ 23 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ ศาลากลาง

โดย sim เมื่อ 4 ธ.ค. 61 17:41 น.