ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

สิม, ทิพย์-อบรมการใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย GSMIS

สิม, ทิพย์-อบรมการใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย GSMIS

วัน พุธ 16 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง

โดย sim เมื่อ 30 พ.ย. 61 10:55 น.