ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต พี่เอ๋ ปีใหม่ เอ็กซ์ พัฒนาโครงการ อ.สุชาติ สสส. (PA)

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต พี่เอ๋ ปีใหม่ เอ็กซ์ พัฒนาโครงการ อ.สุชาติ สสส. (PA)

วัน อังคาร 22 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 7 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.จุฬาลงกรณ์มหางิทยาลัย กรุงเทพมหานครฯ

workshop - พัฒนาโครงการ อ.สุชาติ สสส. (PA) - ลงระบบออนไลน์

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 16 พ.ย. 61 10:51 น.